СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО COVID-19

 

Уважаеми родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка , свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г

Преустановяват се посещенията на децата в детските градини до 13.05.2020 г.!

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!!

Заповедта на министър Ананиев

10 Април 2020 г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ „Росица“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG15IORT73753102603000
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м………….., 20….г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

Родителите могат да платят таксите за м. 03.2020 г. на каса в детската градина от 01.04 до 03.04.2020г. вкл., а от 06.04 до 10.04.2020г. по банков път.
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Росица“: rositsa@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!


Уважаеми родители,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Преустановяват се посещенията на децата в детските градини до 12.04.2020 г. включително!
При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!!

Заповедта на министър Ананиев

26 Март 2020 г.


13 Март 2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев

 

Отдел „Образование и бизнес развитие“

Община Пловдив