Досие №2 – „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Росица“ – гр. Пловдив“

1. Обява Time stamp: Feb 28 16:22:07 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Документация за участие Time stamp: Feb 28 16:22:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Съобщение за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти за ОП Time stamp: Mar 10 14:32:58 2020 GMT (Оттук […]

Досие №1 – Събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Росица“ – гр. Пловдив“

Предмет на поръчката – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Росица“ – гр. Пловдив” 1. Обява Time stamp: May 31 13:53:28 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Документация за участие Time stamp: May 31 13:04:09 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Съобщение за […]