февр. 282020
 

1. Обява Time stamp: Feb 28 16:22:07 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 28 16:22:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти за ОП Time stamp: Mar 10 14:32:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти за ОП Time stamp: Mar 10 14:32:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 30 14:19:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор Time stamp: May 4 12:17:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)