Контакти

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА

„РОСИЦА”

Адрес: Община Пловдив, р-н „Западен“,

ул. „Явор” № 29

Тел. : 032/642684

E-mail: rositsa@dg.plovdiv.bg


Ако желаете да се свържете с нас, може да използвате формата ни за контакт:

Приемам
Слагайки отметка, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване, относно съхранението и боравенето с информацията, изпратена чрез тази форма. Уверяваме Ви, че Детска градина "Росица" - гр. Пловдив, обработва и съхранява Вашите лични данни като име, телефон и имейл адрес, съгласно всички изисквания на българското законодателство и Регламент 679 на ЕС за защита на данните (GDPR). Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да било форма, а ще се използват само за нуждите на детската градина.