Защо се разболяват децата?

Защо се разболяват децата?

От известно време насам, в различни форуми, в които майки обменят съвети за отглеждането на децата си, усилено се разглежда въпросът за лечение с хомеопатии и намаляване приема на фармацевтични продукти, с цел ограничаване на вредното им въздействие върху детския организъм. Родителите изказват желанието си малките да бъдат здрави и все повече се насочват към […]

Детската градина: Отговори на актуални въпроси от детския психолог

Детската градина: Отговори на актуални въпроси от детския психолог

Детската градина – това е първото социално учреждение, с което се среща детето. Социално в смисъл, че то за първи път се сблъсква с изискванията на обществото. Те могат да съвпадат с изискванията в семейството, а могат и да се различават. Много важно умение, което усвоява детето, адаптирайки се към детската градина, е умението да […]