Прием

 

Прием на децата в ДГ „Росица“

Приемането, записването, преместването и отписването на децата в ДГ „Росица“ от 01.01.2017 г. се осъществява по Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и градини на територията на община Пловдив, приета с решение № 338, взето с протокол № 13 от 28.07.2016г. и изменена с Решение №206, взето с Протокол №11 от 21.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив, в сила от 21.06.2017г.

 

По-подробна информация на следния линк: http://dz-priem.plovdiv.bg/

Декларация за преференции

По-подробна информация на следния линк:

 

Необходими документи за прием на деца в ДГ „Росица“ съгласно ПУДДГ.

  1. Имунизационен статус на детето – имунизациите по дати с подпис и печат на личния лекар.
  2. Здравно-профилактична карта, издадена от личния лекар на детето.
  3. Еднократен отрицателен резултат от чревни паразити /не по-рано от 15 дни от датата на постъпването на детето в ДГ/
  4. Изследване на кръв и урина на детето /извършени не по-рано от 7 дни преди постъпването на детето в ДГ/
  5. Медицинска бележка от личния лекар за паразити и контактност /издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДГ/

Всички документи се представят за проверка един ден преди постъпването на детето в ДГ.

Новоприетите деца се приемат до 15 дни от обявената дата за постъпване в заявлението.