Документи

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ “РОСИЦА” ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ “РОСИЦА” ЗА УЧ. 2023/2024 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДГ “РОСИЦА” ЗА УЧ. 2023/2024 г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ “РОСИЦА” ЗА УЧ. 2023/2024 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДГ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН БДП