Бюджет

 

Бюджет на ДГ „Росица“ за 2024 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2024 г.


Бюджет на ДГ „Росица“ за 2023 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г.


Бюджет на ДГ „Росица“ за 2022 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.


Бюджет на ДГ „Росица“ за 2021 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.


Бюджет на ДГ „Росица“ за 2020 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.


Бюджет на ДГ „Росица“ за 2019 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.06.2019г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.


Бюджет на ДГ „Росица“ за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.