мар. 282022
 

Деца и родители с желание и ентусиазъм си припомниха правила и научиха нови за безопасно движение по пътищата, като се включиха в проекта „Играя и се движа безопасно“, заложен в Плана на Комисията по БДП и в Комплексния план на ДГ „Росица“.