февр. 012021
 

„Моята улица“- изложба на децата от група  „Дъга“, които показаха , че познават правилата за безопасно поведение на пътя. Беше интересно и полезно.