май 312019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Росица“ – гр. Пловдив”

1. Обява Time stamp: May 31 13:53:28 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 31 13:04:09 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jun 11 12:49:07 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Jun 20 09:31:57 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)