Проекти – международни и национални

 

С богатия си професионален опит, не ни беше трудно да посрещнем предизвикателството  да участваме  в международни проекти като координатори и водеща организация.

 

      

ДГ „Росица“ е първата детска градина в гр. Пловдив спечелила европейски проект по програма Коменски, като водеща организация – „Всички различни, всички равни, всички европейци“, с партньори от Австрия, Унгария, Полша, Латвия, Турция, Румъния, Швеция и България.

 

 

 

   
 
Детската градина печели и втори международен проект, като водеща организация – „Да пуснем слънчевата светлина при нас“ с партньори от Австрия, Унгария, Турция.

 
 
 

Участва като асоцииран партньор в Общоевропейски проект на Германската асоциация на средните училища „За по-силни деца“ със съдействието на „Българска мрежа за обучение на човешки права“.

Участва в проект на Фондация „Стъпка по стъпка“  за сертифициране на учители от ДГ „Росица“ с международен сертификат за качество на учителя на ISSA.

Участва в национална програма „ИКТ в училище“ – „Внедряване на модерни технологии в институциите от системата на предучилищното образование“.

Участва и като  партньор по проект „Да чуем гласа на нашите деца“ на Програма „Стъпка по  стъпка“ и Фондация европейски партньори.

Детската градина работи по проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2019г.

Ежегодно участваме в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ).