Програма

 

   От 01.09.1997г.  ДГ „Росица” е първата и единствена в гр. Пловдив успешно включена в мрежата от ясли, детски градини, училища и висши учебни заведения, работещи по Програма „Стъпка по стъпка”, разработена в Центъра за развитие на детето към Университета в Джорджтаун, САЩ. Трудно начало на професионално извисяване. Да си първи – това е риск и отговорност. Храбростта ни даде сили и опора да се впуснем в неизвестното, убедени че трябва да разчитаме на себе си. Пътят пред нас беше труден, но привлекателен, безспорен трамплин за професионалното ни израстване и усъвършенстване. Живяхме с мечтите и духа на победители!

Педагогическият ни екип е обучен от международни и наши специалисти, педагози и треньори. Участието ни в националните тренинги по програмата значително повиши педагогическото ни майсторство и провокира у нас желанието  да експериментираме иновационни педагогически технологии и практики. Дейностите в ежедневието ни са съобразени с Държавните образователни стандарти и се реализират чрез философията на Програма „Стъпка по стъпка” .

 

     Програма „Стъпка по стъпка”

се основава на схващането, че децата растат най-добре, когато са вътрешно мотивирани в научаването. Тя осигурява условия, в които детето да расте и да се развива според собствения си темп.

Основните компоненти на програма „Стъпка по стъпка“ се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическо развитие на децата, и са:

  • Индивидуален подход към всяко дете
  • Подпомагане на децата да правят избор чрез планираната дейност

в центровете за дейност

  • Участие на семейството

Акцентът в програмата поставяме върху правото на избор, възпитанието на любознателност, способността за решаване на проблеми, общуването с другите и стремежа  към постигане на лични цели. Организирали предметното пространство в детските групи по начин, който да даде на децата възможност за самостоятелен избор. Средата е динамична, променяща се, предизвикателна. Изгражда се от опита и въображението на педагогическия екип, семейството и децата. Тя съответства на индивидуалността на детето, стила му на научаване, на растежа и на семейната му среда, стимулира правото на избор.

Материалите, с които те играят, проучват и преобразуват са разположени в центрове за дейност.  Децата учат чрез играта в малки и по-големи групи, при взаимодействие с различни предмети и материали, съобразени с интересите, потребностите и степента на развитие на всяко дете.

Броят на центровете за дейност в групите е различен, но основно включва: Семейство, Готварство, Манипулативни игри, Строителни блокчета, Ограмотяване, Математика, Изкуство, Пясък и вода, дейности на открито.

Във философията на програмата основно място заема участие на семейството в работата на детската градина, основаващо се на схващането, че то е първият и основен възпитател на детето като уникална личност. Ние имаме за задача да предразположим родителите за активно съдействие и участие в живота на детската група и детската градина като наши ценни помощници. Стремим се доброволното им участие да е съобразено с техните интереси, възможности, желания  в дейностите по всяко време, защото качественото обучение става не само с идеи и всеотдайна работа, а и със създаване на условия, гарантиращи комфорта на всяко дете. В годините това градим с взаимно доверие, почтеност, прозрачност и уважение.