Нашата мисия

 

НАШАТА МИСИЯ:

 • Възпитаване хора на бъдещето – знаещи, можещи, със самочувствие

НАШАТА ВИЗИЯ:

 • Детска градина „Росица“ – любимо място за децата

НАШЕТО ИМЕ ОЗНАЧАВА:

 • Професионализъм и качество
 • Достъпна и провокираща среда

НАШАТА ЦЕЛ:

 • Да предоставим на детето възможност да се радва и преживява щастливо всеки миг от детството си , да расте със самочувствието, че е значимо, обичано и ценено

НАШАТА СТРАТЕГИЯ:

 • Изграждане на собствен облик, отличаващ се от другите детски градини чрез създаване на възпитателно – образователна среда, подпомагаща правото на избор и развиваща индивидуалността на всяко дете, формираща ценностни ориентации, свързани с чувството за национална идентичност, ненасилие и уважение към другите и техните различия

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ:

 • Обучение, базирано на компетентност
 • Възпитаване в духа на българските ценности и традиции
 • Укрепване на здравето и физическото развитие чрез спортни игри и занимания
 • Усвояване на знания и умения за творческа реализация, конкурентно способност в български и европейски контекст
 • Сътрудничество със семействата чрез взаимно доверие и подкрепа