Награди и отличия

 

ДГ „Росица“ е наградена с почетен знак на гр. Пловдив.

Педагогическият екип е получил 3 международни сертификата за качество на учителя на ISSA по проект на фондация Програма „Стъпка по стъпка“.

10 почетни значки на гр. Пловдив.

3 почетни отличия за цялостна педагогическа дейност на МОН – „Неофит Рилски“.

2 отличия на РУО – Пловдив за цялостна дейност за категория директор и категория учител в детската градина.

С първа професионално-квалификационна степен са 5 педагогически специалисти, с втора – 2, с трета – 2, четвърта – 5 и с пета – 1.