Екип

 

За да успееш, трябва не да си добър, а най-добър. Успехът е резултат от много работа с екип от съмишленици. Опитни, интелигентни, амбициозни, родолюбиви и енергични специалисти, посветили  се на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.


Боряна Илиева Калайджиева – директор

 

Първа професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна значка на гр. Пловдив за 2019 г.

 

 

 


група „Смели патета“

Венелина Ванкова Паунова – учител

Образование: бакалавър, специалност ПУПЧЕ

бакалавър, специалност „Връзки с обществеността“


Антония Младенова Чорбаджийска-Пиндева – учител

Образование: бакалавър, специалност ПНУП

Гергана Янакиева Каракашева – помощник възпитател


група „Слънце“

Светлана Симеонова Хаджиева – Макеева – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Първа професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна значка на гр. Пловдив

Венета Георгиева Симеонова – старши учител

Образование:  магистър, специалност ПУП, преквалификация специалност НУП

Четвърта професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна значка на гр. Пловдив

 

Даниела Христова Хаджиева – помощник възпитател

група „Мики Маус“

Милена Георгиева Караманова – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Четвърта професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна грамота на РИО – Пловдив за цялостна дейност,  категория учител

Боряна Йорданова Радева – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Втора професионално-квалификационна степен

Йорданка Георгиева Дойкова – помощник възпитател


група „Радост“

Надя Георгиева Костова – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Първа професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна значка на гр. Пловдив

Елена Йорданова Христозова – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Четвърта професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна значка на гр. Пловдив

 


Виличка Тодорова Иванова – помощник възпитател

група „Дъга“

Галина Николаева Генова – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Трета професионално-квалификационна степен

Награди: Почетна значка на гр. Пловдив

 

Цветанка Стойкова Христова – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Трета професионално-квалификационна степен

Награди: Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“

 

Моника Дончева Самушева – помощник възпитател 


група „Мечо Пух“

Татяна Йорданова Новакова  – старши учител

Образование: бакалавър, специалност ПНУП и магистър специалност „Бизнес администрация“

Втора професионално-квалификационна степен

 

Пенка Петрова Лалова – старши учител

Образование: магистър, специалност ПУП

Първа професионално-квалификационна степен

 

 

Костадинка Димитрова Петкова – помощник възпитател


Светлина Веселинова Христова – учител по музика

Образование: магистър, специалност Педагогика на обучение по музика

 

Соня Ангелова Герзилова – ЗАС

Веселка Георгиева Кисимова – домакин

Пенка Рангелова Пейчинова – готвач

Васка Антонова Начева – Говедарова – пом. готвач