Допълнителни дейности

 

В ДГ „Росица“ се предлагат различни видове допълнителни педагогически дейности срещу заплащане,  утвърдени в списък от Община Пловдив.

За направения избор на дейност и фирма, следва да попълните заявление при учителите по групи. Директорът сключва договори с предпочетените от Вас фирми.

В ДГ „Росица“ през учебната 2018/2019г. сеизвършват следните допълнителни педагогически дейности:

  • Английски език
  • Народни танци
  • Модерни танци
  • Футбол