Допълнителни дейности

 

В ДГ „Росица“ се предлагат различни видове допълнителни педагогически дейности срещу заплащане,  утвърдени в списък от Община Пловдив.

За направения избор на дейност и фирма, следва да попълните заявление при учителите по групи. Директорът сключва договори с предпочетените от Вас фирми.

В ДГ „Росица“ през учебната 2021/2022 г. се извършват следните допълнителни педагогически дейности:

    • Английски език
    • Народни танци
    • Модерни танци
    • Футбол
    • Йога

Правила за провеждане на допълнителни дейности в ДГ „Росица“ през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19