Денят в ДГ „Росица“

 

 
7.00 – Родители и деца идват в детската градина, подготвят децата за деня и могат да бъдат заедно известно време в занималните.

7.00 – Време за игри, утринна гимнастика, тоалет, закуска.

8.30 – Децата се регистрират.

8.45 – Утринна среща.

9.15 – Образователни дейности: математика, български език и литература, околен свят, музика, конструиране и технологии, физическа култура и изобразително изкуство.

10.15 – Игри и занимания на малки групи в центрове за дейност.

11.00 – Игри на открито.

12.00 – Обяд.

13.00 – Следобеден сън.

15.00 – Подвижни игри и подкрепителна закуска.

16.00 – Игри и занимания в центрове за дейност.

18.30 – Денят приключва.